Wybierz wersję dla siebie

Oferujemy konto testowe, które umożliwia zapoznanie się z programem.
Nie wymagamy podania numeru karty płatniczej przy rejestracji.
Maks. liczba projektów
Maks. liczba arkuszy / projekt
Ograniczenie liczby elementów
Dodatkowe konta (loginy)
Udostępnianie przez link
Dostępna pamięć (projekty, rastry)
Wstawianie rastrów
Eksport do PNG
Eksport do PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Import DXF
Wydruk stronicowany i pod kątem
Dodatkowe kopie zapasowe
Historia wersji
Start
Idealny na początek
6USD/miesiąc1)
Maks. liczba projektów
102)
Maks. liczba arkuszy / projekt
1
Ograniczenie liczby elementów
brak3)
Dodatkowe konta (loginy)
14)
Udostępnianie przez link
15)
Dostępna pamięć (projekty, rastry)
1 GB
Wstawianie rastrów
do 10 MB6)
Eksport do PNG
do 10 Mpx7)
Eksport do PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Import DXF
Wydruk stronicowany i pod kątem
Dodatkowe kopie zapasowe
Historia wersji
Pro
Dla profesjonalistów
12USD/miesiąc1)
Maks. liczba projektów
nieograniczona
Maks. liczba arkuszy / projekt
nieograniczona
Ograniczenie liczby elementów
brak3)
Dodatkowe konta (loginy)
brak limitu4)
Udostępnianie przez link
brak limitu5)
Dostępna pamięć (projekty, rastry)
2 GB
Wstawianie rastrów
do 100 MB6)
Eksport do PNG
do 100 Mpx7)
Eksport do PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Import DXF
Wydruk stronicowany i pod kątem
Dodatkowe kopie zapasowe
8)
Historia wersji
9)