Επιλέξτε μόνοι σας την έκδοση

Προσφέρουμε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό που σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε με το πρόγραμμα.
Δεν απαιτείται να δώσετε τον αριθμό της κάρτας πληρωμής σας κατά την εγγραφή σας.
Μέγιστος αριθμός έργων
Μέγιστος αριθμός φύλλων/σχεδίου
Περιορισμένος αριθμός στοιχείων
Πρόσθετοι λογαριασμοί (σύνδεση)
Κοινή χρήση μέσω συνδέσμου
Διαθέσιμη μνήμη (ράστερ/συνημμένα)
Εισαγωγή ηλεκτρονικού χάρτη
Εξαγωγή σε PNG
Εξαγωγή σε PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Εισαγωγή DXF
Wydruk stronicowany i pod katem
Dodatkowe kopie zapasowe
Ιστορικό έκδοσης
Αρχή
Ιδανικό για να ξεκινήσετε
6USD/μήνας1)
Μέγιστος αριθμός έργων
102)
Μέγιστος αριθμός φύλλων/σχεδίου
1
Περιορισμένος αριθμός στοιχείων
κανένα3)
Πρόσθετοι λογαριασμοί (σύνδεση)
14)
Κοινή χρήση μέσω συνδέσμου
15)
Διαθέσιμη μνήμη (ράστερ/συνημμένα)
1 GB
Εισαγωγή ηλεκτρονικού χάρτη
έως 10 MB6)
Εξαγωγή σε PNG
έως 10 Mpx7)
Εξαγωγή σε PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Εισαγωγή DXF
Wydruk stronicowany i pod katem
Dodatkowe kopie zapasowe
Ιστορικό έκδοσης
Pro
Για επαγγελματίες
12USD/μήνας1)
Μέγιστος αριθμός έργων
απεριόριστος
Μέγιστος αριθμός φύλλων/σχεδίου
απεριόριστος
Περιορισμένος αριθμός στοιχείων
κανένα3)
Πρόσθετοι λογαριασμοί (σύνδεση)
χωρίς όριο4)
Κοινή χρήση μέσω συνδέσμου
χωρίς όριο5)
Διαθέσιμη μνήμη (ράστερ/συνημμένα)
2 GB
Εισαγωγή ηλεκτρονικού χάρτη
έως 100 MB6)
Εξαγωγή σε PNG
έως 100 Mpx7)
Εξαγωγή σε PDF
Eksport do SVG
Eksport DXF
Εισαγωγή DXF
Wydruk stronicowany i pod katem
Dodatkowe kopie zapasowe
8)
Ιστορικό έκδοσης
9)