Βιομηχανικός αυτοματισμός

Σύνολο συμβόλων για το σχεδιασμό βιομηχανικού αυτοματισμού.

Δωρεάν βιβλιοθήκη συμβόλων

Χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη πολλών εκατοντάδων συμβόλων βιομηχανικού αυτοματισμού.

βιβλιοθήκη συμβόλων
 • Θεματική διαίρεση

  Ολόκληρη η βιβλιοθήκη είναι χωρισμένη θεματικά, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση και την εισαγωγή μεμονωμένων συμβόλων σε ένα σχέδιο εξαιρετικά γρήγορη.

 • Εκατοντάδες έτοιμα σύμβολα

  Έχετε στη διάθεσή σας σύμβολα συνδέσεων, μετρητών, καταγραφέων, βαλβίδων, μειωτήρες, ενεργοποιητές, αισθητήρες, δέκτες και πομπούς και πολλά άλλα.

 • Δημιουργήστε τη δική σας βιβλιοθήκη

  Μπορείτε, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες βιβλιοθήκες, να δημιουργήσετε τη δική σας βιβλιοθήκη για να κάνετε τον σχεδιασμό βιομηχανικού αυτοματισμού ακόμα πιο γρήγορο.

Σχεδιάστε πιο αποτελεσματικά

Εργαστείτε πιο γρήγορα με φύλλα και στρώσεις.

φύλλα και στρώσεις
 • Χωρίστε το έργο σε φύλλα

  Μπορείτε να χωρίσετε πολύπλοκες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να κάνετε το σχέδιο πιο ευανάγνωστο. Ολόκληρη η εγκατάσταση μπορεί να χωριστεί ανάλογα με το σκοπό ή την τοποθεσία.

 • Εφαρμόστε στρώσεις

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαχείρισης επιπέδων για να οργανώσετε ακόμα περισσότερο το έργο σας. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να απομονώσετε προσωρινά κάθε στρώμα. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να εξαγάγετε ή να μοιραστείτε επιλεγμένα επίπεδα.