Λύσεις για απαιτητικούς πελάτες

Ένα εκτεταμένο σύνολο εργαλείων και συμβόλων CAD για κάθε κλάδο.

Κατασκευή και αρχιτεκτονική

Μια εργαλειοθήκη για μηχανικούς κατασκευών και αρχιτέκτονες.

κατασκευή και αρχιτεκτονική

Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης
και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Εργαλεία για σχεδιαστές εγκαταστάσεων αερίου και νερού. και ηλεκτρολογικά.

Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Βιομηχανικός αυτοματισμός

Σύνολο συμβόλων για το σχεδιασμό βιομηχανικού αυτοματισμού.

βιομηχανικός αυτοματισμός

Οργάνωση της οδικής κυκλοφορίας

Ένα σύνολο εργαλείων και συμβόλων για το σχεδιασμό οργάνωσης της κυκλοφορίας

σχεδιασμός οργάνωσης της κυκλοφορίας

Γεωδαισία και χάρτες

Δημιουργία ψηφιακών χαρτών και σχεδίων τοποθεσίας.

γεωδαισία και χάρτες