Δημιουργία λογαριασμού

άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
λανθασμένος/πολύ σύντομος κωδικός πρόσβασης
εσφαλμένη επανάληψη κωδικού πρόσβασης
Κατανοώ και αποδέχομαι τους κανονισμούς
Δημιουργία λογαριασμού
Ρήτρα πληροφοριών

  1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχονται στη φόρμα εγγραφής είναι η INTAXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με την έδρα της στο Tarnowskie Góry, εγγεγραμμένος στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρεί το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Gliwice, 10th Commercial Division of the National Court Register με αριθμό KRS 0000510500. NIP: 6452539456, εφεξής: Διαχειριστής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή γράφοντας στο info@techcad.com.
  2. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, εφεξής καλούμενη ως: Συμφωνία, η οποία συνάπτεται ως αποτέλεσμα της αποδοχής των Κανονισμών και για την εφαρμογή εκ των οποίων είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων σας.
  3. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας και για τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας.
  4. Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, η μη παροχή τους θα καταστήσει αδύνατη τη σύναψη και την εφαρμογή της Συμφωνίας.
  5. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας και μετά τη λήξη της για περίοδο που δικαιολογείται από περιόδους παραγραφής σε αστικές διαδικασίες.
  6. Ο διαχειριστής δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα ή σε διεθνείς οργανισμούς.
  7. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση, μεταφορά και διαγραφή, καθώς και το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων.
  8. Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διαχειριστή, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.
  9. Με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα, ο Διαχειριστής δεν θα λάβει αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που προκύπτουν από τη δημιουργία προφίλ*.