Maak een account aan

ongeldige e-mail
onjuist/te kort wachtwoord
verkeerd wachtwoord herhaald
Ik begrijp en accepteer het Reglement
Account aanmaken
Informatieclausule

  1. De beheerder van de persoonsgegevens die je in het registratieformulier hebt verstrekt, is INTAXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met statutaire zetel in Tarnowskie Góry, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank in Gliwice X Economische Afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder KRS-nummer 0000510500; NIP: 6452539456, hierna te noemen Bestuurder. Je kunt contact opnemen met de Beheerder door te schrijven naar info@techcad.com.
  2. De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens is een overeenkomst tussen jou en de Beheerder, hierna te noemen: Contract, waarvan de totstandkoming wordt bereikt door het accepteren van de Algemene Voorwaarden en voor de uitvoering waarvan de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is.
  3. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van het Contract en om noodzakelijke handelingen te verrichten voorafgaand aan het sluiten van het Contract.
  4. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht, maar als dit niet gebeurt, kan het Contract niet worden gesloten en uitgevoerd.
  5. Jouw gegevens worden opgeslagen voor de duur van het Contract en na beëindiging daarvan voor een periode die gerechtvaardigd wordt door verjaringstermijnen in civiele procedures.
  6. De Beheerder is niet van plan om jouw gegevens door te geven aan een derde land of aan internationale organisaties.
  7. Je hebt het recht om de Beheerder te verzoeken om toegang tot je gegevens, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van je gegevens, evenals het recht om de verwerking van je gegevens te beperken.
  8. In verband met de verwerking van je persoonsgegevens door de Beheerder heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
  9. Op basis van jouw persoonsgegevens neemt de Beheerder geen geautomatiseerde besluiten jegens jou, met inbegrip van besluiten die voortvloeien uit profilering*.
.