Priemyselná automatizácia

Súbor symbolov na navrhovanie priemyselnej automatizácie.

Bezplatná knižnica symbolov

Používajte knižnicu niekoľkých stoviek symbolov priemyselnej automatizácie.

knižnica symbolov
 • Tematické rozdelenie

  Celá knižnica je tematicky rozdelená, čo umožňuje veľmi rýchle vyhľadávanie a vkladanie jednotlivých symbolov do výkresu.

 • Stovky pripravených symbolov

  K dispozícii máte symboly pre pripojenia, merače, záznamníky, ventily, regulátory, pohony, snímače, prijímače a vysielače a mnoho ďalšieho.

 • Vytvorenie vlastnej knižnice

  Pomocou, už existujúcich knižníc si môžete vytvoriť vlastnú knižnicu a ešte viac tak urýchliť návrh priemyselnej automatizácie.

Efektívnejšie navrhovanie

Pracujte rýchlejšie s hárkami a vrstvami.

hárky a vrstvy
 • Rozdelenie projektu na hárky

  Komplexné priemyselné zariadenia môžete rozdeliť a sprehľadniť ich dizajn. Celé zariadenie môžete rozdeliť podľa účelu alebo umiestnenia.

 • Použitie vrstiev

  Pomocou nástroja na správu vrstiev môžete ďalej štruktúrovať svoj projekt. Každú vrstvu môžete dočasne skryť alebo izolovať. Vybrané vrstvy môžete tlačiť, exportovať alebo zdieľať.