Geodézia a mapy

Vytváranie digitálnych máp a situačných plánov.

Vytvorenie digitálnych máp

Softvér CAD, ktorý budete používať pri svojej práci geodeta.

cad softvér pre geodetov
 • Podpora rôznych formátov

  Program podporuje niekoľko formátov súborov vrátane formátu DXF, pomocou ktorého môžete otvoriť digitálnu mapu, vykonať zmeny a zdieľať súbor.

 • Export do DXF, PDF, PNG

  Uložte celú mapu alebo jej časť do programu tretej strany a vytvorte profesionálnu geodetickú dokumentáciu.

 • Pokročilé funkcie tlače

  Využite funkciu na tlač vybraného výseku mapy v ľubovoľnej mierke a z ľubovoľného uhla.

Rastrové a vektorové mapy

Návrh na vysokokvalitných rastrových mapách.

rastrové mapy v softvéri cad
 • Rastrové mapy

  Vložte skeny máp a použite ich pri návrhu organizácie dopravy. Vloženú rastrovú mapu možno primerane zmenšiť alebo otočiť.

 • Vektorové mapy

  Import vektorovej mapy vo formáte DXF. Takto importovaný podklad možno ľubovoľne upravovať, napr. odstránením alebo skrytím nepotrebných vrstiev.