Geodézie a mapy

Vytváření digitálních map a situačních plánů.

Vytvářejte digitální mapy

CAD program, který využijete při práci geodeta.

cad program pro geodeta
 • Podpora různých formátů

  Program podporuje několik formátů souborů, včetně DXF, pomocí kterého můžete otevřít digitální mapu, nanést změny a sdílet soubor.

 • Export do DXF, PDF, PNG

  Uložte celou mapu nebo její část do jakéhokoli třetího programu a připravte profesionální geodetickou dokumentaci.

 • Pokročilé funkce tisku

  Využijte funkci tisku vybrané části mapy v libovolném měřítku, pod libovolným úhlem.

Rastrové a vektorové mapy

Navrhujte na vysoce kvalitních rastrových mapách.

rastrové mapy v cad programu
 • Rastrové mapy

  Vložte skeny map a použijte je při navrhování organizace silničního provozu. Umístěnou rastrovou mapu můžete odpovídajícím způsobem zmenšit/zvětšit nebo otočit.

 • Vektorové mapy

  Importujte vektorovou mapu ve formátu DXF. Takto importovaný základ lze libovolně upravovat, např. odstraněním nebo skrytím nepotřebných vrstev.