Stavebnictví a architektura

Sada nástrojů pro stavební inženýry a architekty.

Stavební technické výkresy

Sada nástrojů pro efektivní kreslení stavebních návrhů.

navrhování budov a okolí
 • Průměty a průřezy

  Použijte funkce přesného kreslení k vytvoření profesionálních průmětů a průřezů budov. Přesouvejte, kopírujte, otáčejte a zrychlete navrhování.

 • Návrhy fasád

  Vytvořte velkolepé návrhy fasád. Použijte funkci šrafování a využijte desítky vzorů k zobrazení cihel, kamene nebo jiné povrchové úpravy.

 • Krajinná architektura

  Navrhněte okolí budov s využitím knihoven symbolů rostlin, zahradní techniky a prvků drobné architektury.

Dimenzování a text

Pokročilé dimenzovací funkce a nástroje pro popis výkresu.

automatické dimenzování a popisy
 • Definice stylů dimenzování

  Použijte funkci definice stylu a urychlete dimenzování. Nastavte atributy všech dimenzí v návrhu jediným kliknutím.

 • Automatické dimenzování

  Použijte dostupné nástroje: volné, horizontální a vertikální dimenzování, základní a sériové dimenzování, a také dimenzování na základě měření poloměru/průměru.

 • Funkce popisu

  Rychle a efektivně popište jakoukoli část výkresu. Využijte dostupné fonty v různých tvarech a tloušťkách.

Vrstvy a listy

Organizovaná technická dokumentace je základ.

vrstvy a listy
 • Práce na vrstvách

  Definujte vrstvy a urychlete tak navrhování. Každou vrstvu můžete skrýt, zablokovat před úpravou nebo zkopírovat do jiného návrhu.

 • Jeden návrh - mnoho listů

  Návrh můžete rozdělit na listy, díky čemuž bude práce efektivnější. Na každém listu zobrazíte samostatný průmět, průřez nebo fasádu.

 • Export a tisk

  Každý list nebo vybranou vrstvu můžete exportovat nebo zkopírovat do schránky. To vám umožní vytvářet nové výkresy pomocí stávajících.