Stavebníctvo a architektúra

Súbor nástrojov pre stavebných inžinierov a architektov.

Technické stavebné výkresy

Súbor nástrojov na efektívne vypracovanie stavebných projektov.

dizajn budov a okolia
 • Plány a prierezy

  Pomocou presných kresliacich funkcií vytvárajte profesionálne plány a prierezy budov. Prenášajte, kopírujte, otáčajte a zrýchľujte svoj návrh.

 • Návrhy fasád

  Vytvárajte veľkolepé návrhy fasád. Použite funkciu zakresľovania a použite desiatky vzorov, ktoré predstavujú tehly, kameň alebo iné povrchové úpravy.

 • Architektúra krajiny

  Navrhnite prostredie budovy pomocou knižníc rastlinných symbolov, záhradného vybavenia alebo prvkov krajinnej architektúry.

Dimenzovanie a text

Pokročilé funkcie dimenzovania a nástroje na opis výkresov.

automatické dimenzovanie a popis
 • Definície štýlu dimenzovania

  Využite funkcie definovania štýlov a urýchlite dimenzovanie. Upravte atribúty všetkých rozmerov v projekte jediným kliknutím.

 • Automatické dimenzovanie

  Využite dostupné nástroje: voľné dimenzovanie, horizontálne ,vertikálne meranie, meranie základne, radové metanie a meranie polomeru/priemeru.

 • Popis funkcie

  Rýchlo a efektívne opíšte akúkoľvek časť výkresu. Využite dostupné písma s rôznymi typmi a hrúbkami.

Vrstvy a listy

Štruktúrovaná technická dokumentácia je nevyhnutná.

vrstvy a hárky
 • Práca na vrstvách

  Definujte vrstvy a urýchlite pomocou nich návrh. Každú vrstvu môžete skryť, uzamknúť pred úpravami alebo skopírovať do iného projektu.

 • Jeden projekt - veľa hárkov

  Projekt si môžete rozdeliť na hárky, aby bola vaša práca efektívnejšia. Na každom hárku predložíte samostatný plán, rez alebo výškopis.

 • Exportovanie a tlač

  Do schránky môžete exportovať alebo kopírovať ľubovoľný hárok alebo vybranú vrstvu. To vám umožní vytvárať nové výkresy pomocou existujúcich.