Nástroj CAD pre profesionálov

Súbor nástrojov, ktorý vám pomôže rýchlo a efektívne vytvoriť akúkoľvek technickú dokumentáciu.

Rozsiahly súbor nástrojov

Využite niekoľko stoviek dostupných príkazov a funkcií.

súbor niekoľkých stoviek nástrojov
 • Kreslenie a transformácie

  Všetky nástroje sú rozdelené do kariet a kategórií. Medzi najdôležitejšie patria funkcie na kreslenie a transformácie. Sú k dispozícii na hlavnej karte, takže k nim máte neobmedzený prístup.

 • Umiestnenie zariadení

  Usporiadajte objekty jediným kliknutím. Zarovnajte ich horizontálne, centrálne alebo vertikálne. Určite vzdialenosti alebo zmeňte poradie. Navrhujte rýchlo a presne.

 • Dimenzovanie

  Rozmery s preddefinovanými štýlmi na urýchlenie práce. Pomocou vstavaného náhľadu skontrolujte vzhľad línií rozmerov.

Hárky a vrstvy

Usporiadajte projekt pomocou vrstiev a listov.

listy a vrstvy
 • Rozdelenie na hárky

  Oddeľte plány a prierezy alebo rôzne časti väčšieho projektu pomocou hárkov. Každý hárok môže mať inú mierku, nastavenia tlače a definície vrstiev, takže celý projekt môžete umiestniť do jedného súboru.

 • Tlač a export hárkov

  Pozrite sa, ako jednoducho možno tlačiť alebo exportovať hárky. Môžete nastaviť samostatné mierky a tlačové jednotky, uložiť do PDF alebo exportovať do DXF, PNG alebo SVG.

 • Práca s vrstvami

  Definujte vrstvy projektu - povoľte a aktivujte len tie, na ktorých práve pracujete, a zablokujte tie, ktoré sa majú používať len ako pozadie. Vybrané vrstvy môžete tlačiť, exportovať alebo zdieľať s kolegami.

Práca v cloude

Využite všetky možnosti práce online.

verzie a zálohovanie
 • Zdieľanie projektov

  Zdieľajte kresbu s kolegami a klientmi. Používateľom programu pošlete odkaz, aby si mohli projekt priamo otvoriť. Všetkým ostatným pošlete súbor PDF, PNG alebo SVG, ktorý si môžu otvoriť vo svojom webovom prehliadači.

 • Pracujte, kdekoľvek sa nachádzate!

  Program funguje v cloude a všetky výkresy sú uložené na našich serveroch. Na prácu potrebujete len webový prehliadač. Nič neinštalujete, nič neaktualizujete a nemusíte sa starať o licenciu.

 • Zabezpečenie údajov

  Zabudnite na manuálne zálohovanie, neporiadok na disku a omylom prepísané súbory. Program vytvorí všetky kópie. Omylom vymazaný projekt môžete obnoviť vďaka funkcii obnovenia zálohy.