Vyberte si verziu pre seba

Ponúkame vám testovací účet, aby ste sa zoznámili s programom.
Pri registrácii nevyžadujeme číslo platobnej karty.
Maximálny počet projektov
Maximálny počet listov/projekt
Obmedzenie počtu prvkov
Ďalšie účty (prihlásenia)
Zdieľanie prostredníctvom odkazu
Dostupná pamäť (rastre/prílohy)
Vkladanie rastrov
Export do formátu PNG
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Výtlačok so stránkovaním a uhlom
Dodatočné zálohy
História verzií
Štart
Ideálny na začiatok
6USD/mesiac1)
Maximálny počet projektov
102)
Maximálny počet listov/projekt
1
Obmedzenie počtu prvkov
žiadne3)
Ďalšie účty (prihlásenia)
14)
Zdieľanie prostredníctvom odkazu
15)
Dostupná pamäť (rastre/prílohy)
1 GB
Vkladanie rastrov
do 10 MB6)
Export do formátu PNG
do 10 Mpx7)
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Výtlačok so stránkovaním a uhlom
Dodatočné zálohy
História verzií
Pro
Pre profesionálov
12USD/mesiac1)
Maximálny počet projektov
neobmedzené
Maximálny počet listov/projekt
neobmedzený
Obmedzenie počtu prvkov
žiadne3)
Ďalšie účty (prihlásenia)
bez obmedzenia4)
Zdieľanie prostredníctvom odkazu
bez obmedzenia5)
Dostupná pamäť (rastre/prílohy)
2 GB
Vkladanie rastrov
do 100 MB6)
Export do formátu PNG
do 100 Mpx7)
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Výtlačok so stránkovaním a uhlom
Dodatočné zálohy
8)
História verzií
9)