Vyberte si verzi pro sebe

Nabízíme testovací účet, který vám umožní seznámit se s programem.
Nevyžadujeme, abyste při registraci uváděli číslo platební karty.
Max. počet návrhů
Max. počet listů/návrh
Omezení počtu prvků
Další účty (přihlašovací jména)
Sdílení přes odkaz
Dostupná paměť (rastry/přílohy)
Vkládání rastrů
Export do PNG
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Tisk po stránkám a pod úhlem
Dodatečné zálohy
Historie verze
Start
Ideální pro začátek
6USD/měsíc1)
Max. počet návrhů
102)
Max. počet listů/návrh
1
Omezení počtu prvků
žádné3)
Další účty (přihlašovací jména)
14)
Sdílení přes odkaz
15)
Dostupná paměť (rastry/přílohy)
1 GB
Vkládání rastrů
do 10 MB6)
Export do PNG
do 10 Mpx7)
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Tisk po stránkám a pod úhlem
Dodatečné zálohy
Historie verze
Pro
Pro profesionály
12USD/měsíc1)
Max. počet návrhů
neomezený
Max. počet listů/návrh
neomezený
Omezení počtu prvků
žádné3)
Další účty (přihlašovací jména)
žádné omezení4)
Sdílení přes odkaz
žádné omezení5)
Dostupná paměť (rastry/přílohy)
2 GB
Vkládání rastrů
do 100 MB6)
Export do PNG
do 100 Mpx7)
Export do PDF
Export do SVG
Export DXF
Import DXF
Tisk po stránkám a pod úhlem
Dodatečné zálohy
8)
Historie verze
9)