Geodezija i karte

Izrada digitalnih karata i planova lokacije.

Izradite digitalne karte

CAD program koji ćete koristiti u radu kao geodet.

cad program za geodeta
 • Podrška za razne formate

  Program podržava nekoliko formata datoteka, uključujući DXF format, pomoću kojeg možete otvoriti digitalnu kartu, napraviti promjene i podijeliti datoteku.

 • Izvoz u DXF, PDF, PNG

  Spremite cijelu ili dio karte u bilo koji treći program i izradite profesionalnu geodetsku dokumentaciju.

 • Napredne značajke ispisa

  Koristite funkciju ispisa odabranog dijela karte u bilo kojem mjerilu, pod bilo kojim kutom.

Rasterske i vektorske karte

Dizajnirajte na visokokvalitetnim rasterskim kartama.

rasterske karte u CAD programu
 • Rasterske karte

  Umetnite skenirane karte i koristite ih pri projektiranju organizacije prometa. Umetnutu rasternu kartu možete pravilno skalirati ili rotirati.

 • Vektorske karte

  Uvezite vektorsku kartu u DXF formatu. Pozadina uvezena na ovaj način može se slobodno mijenjati, npr. ukloniti ili sakriti nepotrebne slojeve.