Instrukcja

Import i eksport

Dowiedz się, jak importować i eksportować rysunki.

Import i eksport

W celu importu pliku DXF należy utworzyć nowy rysunek i w menu głównym kliknąć Importuj DXF. Następnie należy odszukać i wskazać plik na dysku i zatwierdzić wybór. Rysunek zostanie zaimportowany.

Eksport rysunku do formatu DXF odbywa się analogicznie - należy kliknąć Eksportuj DXF i wskazać miejsce na dysku, gdzie zapisać plik. Zarówno import jak i eksport plików DXF nie wymaga od użytkownika dodatkowych ustawień.

Ponadto możliwy jest zapis rysunków w formatach PNG, SVG oraz PDF. Jest to niezwykle pomocne podczas tworzenia dokumentacji opisowej projektu gdzie istnieje konieczność dodania grafik z detalami rysunków.