Návod

Import a export

Dozvěďte se, jak importovat a exportovat výkresy.

Import a export

Chcete-li importovat DXF soubor, vytvořte nový výkres a v hlavním menu klikněte na Importovat DXF. Poté vyhledejte a vyberte soubor na disku a potvrďte výběr. Výkres bude importován.

Export výkresu do formátu DXF se provádí stejným způsobem - klikněte na Exportovat DXF a označte místo na disku, kam se má soubor uložit. Import i export DXF souborů nevyžadují od uživatele další nastavení.

Kromě toho je možné ukládat výkresy ve formátech PNG, SVG a PDF. To je mimořádně užitečné při vytváření popisné dokumentace návrhu, kde je nutné přidat grafiku s detaily výkresu.