Návod

Tisk

Dozvěďte se, jak nakonfigurovat list pro tisk a jak jej vytisknout.

Tisk

Tisk v TechCAD je založen na tzv listech. Pro každý list návrhu můžete nastavit vhodnou jednotku a měřítko. Program je zohledňuje při generování tiskových výstupů (PDF souborů).

Kromě jednotky a měřítka musíte nastavit velikost listu. Standardně je to 297 x 210 mm, což je oblíbený formát A4 vodorovně. Podporovány jsou však tisky libovolné velikosti, včetně formátu A0 (1189 x 841 mm).

Program umožňuje tisknout na větší formát, než to umožňuje tiskárna. Vše, co musíte udělat, je nastavit rozměry listu podle tiskárny a poskytnout takový počet listů vodorovně a svisle, aby pokryl celý výkres.