Inštrukcia

Tlač

Zistite, ako nastaviť hárok na tlač a ako ho vytlačiť.

Tlač

Tlač v programe TechCAD je založená na tzv. hárkoch. Každý projektový list môže byť nastavený na príslušnú jednotku a mierku. Program ich zohľadňuje pri generovaní výtlačkov (súborov PDF).

Okrem jednotky a mierky je potrebné nastaviť aj veľkosť listu. V predvolenom nastavení je to 297 x 210 mm, čo je obľúbený formát A4 v horizontálnom smere. Podporované sú však výtlačky akejkoľvek veľkosti vrátane formátu A0 (1189 x 841 mm).

Program umožňuje tlačiť vo väčšom formáte, ako umožňuje vaša tlačiareň. Stačí nastaviť rozmery hárkov podľa tlačiarne a zadať dostatočný počet vodorovných a zvislých hárkov na pokrytie výkresu.