Inštrukcia

Zdieľanie a tímová práca

Preskúmajte nástroje na podporu spoločného navrhovania.

Zdieľanie a tímová práca

Výkresy možno sprístupniť niekoľkými spôsobmi. Prvým je prístup pre všetkých používateľov účtu. Používateľ (vlastník) má možnosť udeliť prístup ostatným používateľom. Týmto spôsobom získajú neobmedzený prístup ku všetkým výkresom. Nie je preto potrebné zakaždým udeľovať práva pre nové projekty.

Ďalším spôsobom je zdieľanie konkrétneho výkresu s používateľmi mimo nášho účtu (ktorí majú v programe iný účet). Výhodou zdieľania týmto spôsobom je, že môžete kedykoľvek povoliť/odvolať úpravy alebo zakázať zdieľanie. Nevýhodou, že je potrebné zdieľať každý nový projekt.

Posledným spôsobom je odoslanie odkazu na projekt. Je to vhodný spôsob, ako pozvať ľudí, ktorí ešte nemajú účet v programe. Odkaz presmeruje príjemcu na registračný formulár (ak nemá účet) a po prihlásení sa používateľovi zobrazí projekt, ku ktorému dostal prístup.

Používatelia si tiež môžu navzájom posielať kópie svojich výkresov. Nejde o typické zdieľanie, pretože takýto výkres nie je zdieľaný medzi používateľmi - každý používateľ má svoju vlastnú kópiu výkresu. Nahrádza to kopírovanie výkresov na disk USB na účely zdieľania alebo ich posielanie e-mailom ako príloh. Nevyžaduje si však prihlásenie na disk ani do poštovej schránky - kopírovanie sa vykonáva priamo medzi účtami.