Εντολή

Διάταξη στοιχείων

Μάθετε πώς να αλλάζετε τη θέση και τη διάταξη των αντικειμένων.

Διάταξη στοιχείων

Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να τακτοποιείτε γρήγορα επιλεγμένα αντικείμενα. Τα κατάλληλα εργαλεία βρίσκονται στην τρίτη καρτέλα. Χωρίζονται ανάλογα με τη σειρά, την ευθυγράμμιση, το μέγεθος και την απόσταση των αντικειμένων.

Αυτά τα εργαλεία, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα, δεν απαιτούν πρόσθετα δεδομένα από τον χρήστη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε τα αντικείμενα στα οποία θα εκτελεστεί η λειτουργία και να κάνετε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο.