Uputa

Umetanje tablica

Saznajte kako jednostavno umetnuti i izmijeniti tablicu.

Umetanje tablica

Za mnoge projekte potrebno je unijeti tablicu crteža koja sadrži, između ostalog, naziv projekta, mjerilo, podatke projektanta ili investitora. Takve se tablice mogu crtati ručno pomoću alata kao što su segment, pravokutnik i tekst. Ako bi tablica trebala izgledati slično za sve crteže, vrijedi razmisliti o izradi predloška crteža koji će se koristiti za svaki novi projekt.

Međutim, ako vaši projekti sadrže različite tablice ili postoji nekoliko tablica u svakom crtežu (listu), preporučuje se korištenje naredbe table koja pokreće generator tablice. Donekle je sličan funkciji dodavanja tablica poznatoj iz uređivača teksta, tako da je prilično intuitivna.