Instrukcja

Wstawianie tabel

Dowiedz się jak łatwo wstawić i zmodyfikować tabelę.

Wstawianie tabel

Dla wielu projektów wymaga się umieszczenia tabelki rysunkowej, zawierającej m.in. tytuł projektu, skalę, dane projektanta lub inwestora. Takie tabelki można narysować ręcznie z pomocą narzędzi takich jak odcinek, prostokąt i tekst. Jeśli dla wszystkich rysunków tabelka wyglądać ma podobnie, warto zastanowić się nad utworzeniem rysunku-szablonu, który będzie używany dla każdego nowego projektu.

Jeśli jednak Twoje projekty zawierać będą różne tabelki albo na każdym rysunku (arkuszu) będzie ich kilka, warto skorzystać z polecenia table, które uruchamia generator tabel. Przypomina on nieco funkcję dodawania tabel znaną z edytorów tekstów, jest więc w miarę intuicyjna.