Instrukcja

Wymiarowanie

Poznaj dostępne typy wymiarów oraz narzędzie definicji stylów wymiarowania.

Wymiarowanie

Wszystkie narzędzia umożliwiające kreślenie wymiarów dostępne są w zakładce Wymiarowanie. Program umożliwia wymiarowanie poziomie, pionowe, swobodne, bazowe i szeregowe. Możliwe jest też wymiarowanie kątów, promieni i średnic oraz wstawianie odnośników.

Wygląd wymiarów definiuje się z pomocą tzw. stylów wymiarowania. Styl wymiarowania to zestaw atrybutów, który można dowolnie modyfikować. Pozwala to ujednolicić wszystkie wymiary na rysunku i w razie potrzeby zmienić ich wygląd nie modyfikując osobno każdego z nich.

Zakłada zawiera też narzędzia do pomiaru długości lub pola powierzchni. Obliczoną długość lub powierzchnię można skopiować do schowka, np. aby użyć w obliczeniach (Excel, Kalkulator).