Návod

Dimenzování

Objevte dostupné typy dimenzování a nástroje pro definování stylů dimenzování.

Dimenzování

Všechny nástroje pro kreslení rozměrů jsou k dispozici na kartě Dimenzování. Program umožňuje vodorovné, svislé, volné, základní a sériové dimenzování. Je také možné dimenzovat úhly, poloměry a průměry a vkládat odkazy.

Vzhled dimenzí je definován pomocí tzv stylů dimenzování. Styl dimenzování je sada atributů, které lze libovolně upravovat. To umožní sjednotit všechny dimenze na výkresu, a v případě potřeby změnit jejich vzhled, aniž byste museli každou z nich zvlášť upravovat.

Obsahuje také nástroje pro měření délky nebo plochy. Vypočítanou délku nebo plochu lze zkopírovat do schránky, např. pro použití ve výpočtech (Excel, Kalkulačka).