Návod

Transformační nástroje

Objevte, jak kopírovat, přesouvat, otáčet nebo měnit měřítko objektu.

Transformační nástroje

Při práci na návrhu můžete libovolný prvek nebo více prvků libovolně přesouvat, otáčet nebo měnit jejich měřítko. Transformace lze provádět pouze myší, pomocí funkce uchopení kurzoru, a také zadáváním konkrétních hodnot (vzdálenost, otáčení, měřítko) z klávesnice v tzv. pomocném okně.

V případě některých objektů, jako jsou úseky a lomené čáry, je navíc možné provádět operace prodloužení, zkosení, zaoblení nebo řezání segmentu. Jedná se o mimořádně užitečné nástroje urychlující kreslení.