Inštrukcia

Transformačné nástroje

Zistite, ako objekt kopírovať, presúvať, otáčať alebo meniť jeho mierku.

Transformačné nástroje

Počas práce na projekte môžete ľubovoľne presúvať, otáčať alebo škálovať ľubovoľný prvok alebo viacero prvkov. Transformácie možno vykonávať len pomocou myši, pomocou funkcie zachytávania kurzora, ako aj zadávaním konkrétnych hodnôt (vzdialenosť, otočenie, mierka) z klávesnice v tzv. podpornom okne.

Okrem toho je možné pri určitých objektoch, ako sú úsečky a lomené čiary, vykonávať operácie predĺženia, skosenia alebo zaoblenia, prípadne je možné vyrezať určitú časť. Tieto operácie sú mimoriadne užitočné a urýchľujú kresliace nástroje.