Inštrukcia

Dimenzovanie

Získajte informácie o dostupných typoch rozmerov a nástroji na definovanie štýlu rozmerov.

Dimenzovanie

Všetky nástroje na kreslenie rozmerov sú k dispozícii na karte Dimenzovanie. Program umožňuje vodorovné, zvislé, voľné, základné a sériové kótovanie. Takisto je možné kótovať uhly, polomery a priemery, ako aj vkladať krížové odkazy.

Vzhľad rozmerov sa definuje pomocou tzv. štýlov rozmerov. Dimenzionálny štýl je voľne modifikovateľný súbor atribútov. Vďaka tomu je možné zjednotiť všetky kóty vo výkrese a v prípade potreby zmeniť ich vzhľad bez toho, aby bolo potrebné upravovať každú kótu zvlášť.

Obsahuje aj nástroje na meranie dĺžky alebo plochy. Vypočítanú dĺžku alebo plochu možno skopírovať do schránky, napr. na použitie vo výpočtoch (Excel, Kalkulačka).