Kılavuz

Boyutlandırma

Mevcut boyut tiplerini ve boyutlandırma stili tanımlama aracını tanıyın.

Boyutlandırma

Boyut çizmeyi sağlayan tüm araçlar Boyutlandırma sekmesinde bulunmaktadır. Program yatay, dikey, serbest referanslı ve sıralı boyutlandırma sağlar. Açı, yarıçapı ve çap boyutlandırma ve referans yerleştirme de mümkün.

Boyut görünümü boyutlandırma stilleri ile tanımlanır. Boyutlandırma stili, istendiği gibi düzenlenebilen özellik setidir. Bunun sayesinde resimdeki tüm boyutlar birleştirilip, gerekirse onlarda ayrı ayrı değişiklik yapmadan görünümü değiştirilebilir.

Bu sekmede uzunluk ve alan ölçen araçlar da bulunmaktadır. Hesaplanmış uzunluk veya alan örneğin (Excel, Hesap Makinesi) hesaplamalarda kullanılmak üzere panoya kopyalanabilir.