Inštrukcia

Vkladanie tabuliek

Naučte sa jednoducho vkladať a upravovať tabuľky.

Vkladanie tabuliek

Pri mnohých projektoch sa vyžaduje tabuľka výkresov, ktorá okrem iného obsahuje názov projektu, mierku, údaje o projektantovi alebo developerovi. Takéto tabuľky možno nakresliť ručne pomocou nástrojov, ako sú úsečka, obdĺžnik a text. Ak má tabuľka vyzerať podobne pre všetky výkresy, stojí za zváženie vytvorenie vzorového výkresu, ktorý sa použije pre každý nový projekt.

Ak však vaše projekty budú obsahovať rôzne tabuľky alebo ich bude na každom výkrese (liste) niekoľko, oplatí sa použiť príkaz table, ktorý spustí generátor tabuliek. Trochu pripomína funkciu pridávania tabuliek známu z textových procesorov, takže je pomerne intuitívna.