Instrukcja

Narzędzia transformacji

Sprawdź jak skopiować, przesunąć, obrócić lub przeskalować obiekt.

Narzędzia transformacji

Pracując nad projektem możesz dowolnie przesuwać, obracać czy skalować dowolny element lub wiele elementów. Transformacji możesz dokonywać tylko za pomocą myszy (wspomagając się funkcją przyciągania kursora) jak i podając konkretne wartości (odległość, obrót, skala) z klawiatury w tzw. oknie wspomagania.

Dodatkowo, w przypadku niektórych obiektów jak odcinki i łamane, możliwe jest wykonywanie operacji przedłużenia, fazowania lub zaokrąglania czy wycinania fragmentu. Są to niezwykle przydatne i przyspieszające rysowanie narzędzia.