Instrukcja

Zaawansowana selekcja obiektów

Poznaj narzędzie selekcji elementów według wybranych atrybutów.

Zaawansowana selekcja obiektów

Oprócz selekcji podstawowej tj. przez wskazanie obiektu, możliwa jest selekcja według wybranych atrybutów czyli według koloru, stylu i grubości linii a także według warstwy czy typu.

Okno selekcji jest dosyć intuicyjne i oprócz nowej selekcji umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie kolejnych elementów. Można więc na przykład zaznaczyć wszystkie elementy na wybranej warstwie (niezależnie od typu), następnie odznaczyć wszystkie okręgi i zaznaczyć (nie czyszcząc bieżącego zaznaczenia) tylko okręgi czerwone, służące wcześniej jako elementy pomocnicze.

Narzędzie jest niezwykle przydatne podczas pracy ze złożonymi projektami z dużą ilością warstw oraz podczas rysowania bibliotek symboli.