Inštrukcia

Pokročilý výber objektov

Zoznámte sa s nástrojom na výber položiek podľa vybraných atribútov.

Pokročilý výber objektov

Okrem základného výberu, t. j. výberu objektu, je možné vyberať aj podľa vybraných atribútov, ako je farba, štýl a hrúbka čiary, ako aj podľa vrstvy alebo typu.

Okno výberu je celkom intuitívne a okrem nového výberu umožňuje vybrať alebo zrušiť výber ďalších prvkov. Môžete teda napríklad vybrať všetky prvky vo vybranej vrstve (bez ohľadu na typ), potom zrušiť výber všetkých kruhov a vybrať (bez vymazania aktuálneho výberu) len červené kruhy, ktoré predtým slúžili ako pomocné prvky.

Tento nástroj je mimoriadne užitočný pri práci so zložitými návrhmi s veľkým počtom vrstiev a pri kreslení knižníc symbolov.