Návod

Pokročilý výběr objektů

Objevte nástroj pro výběr prvků podle vybraných atributů.

Pokročilý výběr objektů

Kromě základního výběru, tedy označením objektu, je možné vybírat podle vybraných atributů, tedy podle barvy, stylu, tloušťky čáry, a také podle vrstvy nebo typu.

Okno výběru je intuitivní a kromě nového výběru umožňuje vybrat nebo zrušit výběr dalších prvků. Můžete tedy například vybrat všechny prvky na vybrané vrstvě (bez ohledu na typ), poté zrušit výběr všech kružnic a vybrat (bez vymazání aktuálního výběru) pouze červené kružnice, které dříve sloužily jako pomocné prvky.

Nástroj je mimořádně užitečný při práci se složitými návrhy s mnoha vrstvami a při kreslení knihoven symbolů.