Kılavuz

Nesne özellikleri

Resimdeki nesnelerin özelliklerini detaylı olarak düzenlemeyi öğrenin.

Nesne özellikleri

Çizilmiş her nesnede istediğiniz değişiklik yapabilirsiniz. Onun rengini ve çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz, onu taşıyıp döndürebilirsiniz. Fakat düzenleme süreci için en önemli fonksiyon, nesnelerin özelliklerinin düzenlenebilmesini sağlayan fonksiyondur.

Onun sayesinde bir nesnenin özellikleri klavyeden değiştirilebilir. Farklı bir şekilde yapılamayan, hassas ve hızlı değişikliklerin yapılmasını sağlar. Bu araç, Nesne özelliklerini değiştir tıklayarak veya F4 klavye kısayoluyla açılabilir. E[er daha fazla nesne seçildiyse, ilk (daha erken eklenmiş) olanın özellikleri görüntülenip, sadece bu özellikler değiştirilebilir.