Inštrukcia

Vlastnosti objektov

Naučte sa presne upravovať jednotlivé prvky objektov vo výkrese.

Vlastnosti objektov

Každý nakreslený objekt možno ľubovoľne upravovať. Môžete meniť jeho farbu, hrúbku čiary, môžete ho presúvať alebo otáčať. Najdôležitejšou funkciou, bez ktorej by boli úpravy značne obmedzené, je však možnosť upravovať jednotlivé vlastnosti (atribúty) objektov.

Táto funkcia umožňuje okrem iného meniť atribúty objektu z klávesnice. Umožňuje tak presné a rýchle zmeny, ktoré nie je možné vykonať inak. Nástroj je možné aktivovať kliknutím na položku Upraviť atribúty objektu alebo pomocou klávesovej skratky F4. Ak je vybraných viac objektov, zobrazia sa atribúty prvého objektu (pridaného skôr) a iba tieto atribúty je možné meniť.