Inštrukcia

Oblúky, kružnice, elipsy

Naučte sa kresliť oblúky, kružnice a elipsy.

Oblúky, kružnice, elipsy

Oblúk možno nakresliť tromi spôsobmi: zadaním stredu a polomeru, dvoch bodov alebo troch bodov. Každý spôsob má svoje využitie, výhody a nevýhody. V prvom prípade máme možnosť uviesť polomer a ramená pomocou myši aj z klávesnice. V poslednom spôsobe je naopak možné nakresliť oblúk, ktorý začína a končí v prvých dvoch uvedených bodoch a prechádza tretím bodom.

Kruhy, podobne ako oblúky, možno vkladať aj zadaním polomeru, dvoch alebo troch bodov. Na druhej strane elipsu možno vložiť zadaním stredového bodu, polomerov X a Y a rotácie.

Pre každý z uvedených objektov možno použiť úplnú výplň alebo výplň vzoru.