Návod

Oblouky, kružnice, elipsy

Objevte způsoby kreslení oblouků, kružnic a elips.

Oblouky, kružnice, elipsy

Kreslení oblouku lze provést 3 způsoby: zadáním středu a poloměru, dvou nebo tří bodů. Každý způsob má své účely, výhody a nevýhody. V prvním případě můžeme označit poloměr a ramena jak myší, tak i klávesnicí. Poslední způsob umožňuje nakreslit oblouk, který začíná a končí v prvních dvou označených bodech a prochází třetím bodem.

Kružnice, stejně jako oblouky, lze také vkládat zadáním poloměru, dvou nebo tří bodů. Elipsa se nakreslí zadáním středu, poloměrů X a Y a otáčení.

Pro každý z výše uvedených objektů můžete použít plnou výplň nebo šrafování vzorem.