Návod

Úseky a lomené čáry

Objevte, jak můžete kreslit úseky a lomené čáry, a jak je upravovat po nakreslení.

Úseky a lomené čáry

Chcete-li nakreslit úsek, vyberte nástroj Úsek na kartě základních nástrojů. Poté označte začátek a konec - tímto způsobem nakreslíte tvar, jehož barva, styl a tloušťka a také vrstva, na které je umístěn, jsou definovány ve spodní nástrojové liště.

Chcete-li nakreslit úsek s určitou délkou a úhlem, vyberte a zadejte vybrané hodnoty v pomocném okně (ve výchozím nastavení vlevo nahoře) a označte jeho začátek. Můžete také použít jednu z vlastností, tedy pouze délku nebo pouze úhel. V takovém případě označte začátek úseku a kurzorem označte neuvedenou hodnotu.

Kreslení lomených čár se provádí stejným způsobem jako úseků s tím rozdílem, že musí být poskytnuty alespoň dva vrcholy. Chcete-li navíc lomenou čáru vložit, klikněte na tlačítko Dokončit v pomocném okně.

Jak v případě úseku, tak i lomené čáry můžete nakreslit dvojitou čáru (hlavní čáru a rovnoběžnou čáru v určité vzdálenosti). Tato funkce je užitečná pro rychlé kreslení např. stěn budov.