Inštrukcia

Úsečky a lomené čiary

Pozrite sa, ako môžete kresliť úsečky a lomené čiary a ako ich po nakreslení upravovať.

Úsečky a lomené čiary

Ak chcete nakresliť úsečku, vyberte nástroj Úsečka na karte Základné nástroje. Potom ukážte na začiatok a koniec - nakreslíte tak útvar, ktorého farba, štýl a hrúbka, ako aj vrstva, na ktorej je umiestnený, sú definované v spodnom paneli nástrojov.

Ak chcete nakresliť úsečku s konkrétnou dĺžkou a uhlom, vyberte a zadajte zvolené hodnoty do okna podpory (predvolené vľavo hore) a ukážte na počiatok. Môžete tiež použiť jednu z vlastností, t. j. iba dĺžku alebo iba uhol. V takom prípade zadajte začiatok úsečky a kurzorom označte nezadanú hodnotu.

Kreslenie lomených čiar je analogické kresleniu úsečiek s tým rozdielom, že musia byť zadané aspoň dva vrcholy. Okrem toho, ak chcete vložiť lomenú čiaru, kliknite na tlačidlo Dokončiť v okne podpory.

Pre úsečku aj lomenú čiaru môžete nakresliť dvojité čiary (hlavnú čiaru a rovnobežnú čiaru v určitej vzdialenosti). Táto funkcia je užitočná na rýchle kreslenie napríklad stien budov.