Instrukcja

Odcinki i łamane

Zobacz w jaki sposób możesz kreślić odcinki i łamane i jak je modyfikować po narysowaniu.

Odcinki i łamane

Aby narysować odcinek, wybierz narzędzie Odcinek w zakładce narzędzi podstawowych. Następnie wskaż początek i koniec - narysujesz w ten sposób figurę, której kolor, styl i grubość oraz warstwa, na której został umieszczony, zdefiniowane są w dolnej belce narzędziowej.

W celu narysowania odcinka o określonej długości i kącie zaznacz i wpisz wybrane wartości w oknie wspomagania (domyślnie z lewej na górze) i wskaż jego początek. Możesz też użyć jednej z właściwości tj. tylko długość lub tylko kąt. W takim przypadku podać należy początek odcinka oraz wskazać kursorem wartość niepodaną.

Rysowanie łamanych odbywa się analogicznie jak odcinków z tą różnicą, że podać należy co najmniej dwa wierzchołki. Dodatkowo, w celu wstawienia łamanej należy kliknąć przycisk Zakończ w oknie wspomagania.

Zarówno w przypadku odcinka jak i łamanej możesz rysować linie podwójną (linię główną i równoległą w określonej odległości). Funkcja jest przydatna w celu szybkiego rysowania np. ścian budynków.