Instrukcja

Łuki, okręgi, elipsy

Poznaj sposoby kreślenia łuków, okręgów i elips.

Łuki, okręgi, elipsy

Kreślenie łuku może odbywać się na 3 sposoby: przez podanie środka i promienia, dwóch lub trzech punktów. Każdy sposób ma swoje przeznaczenia, wady i zalety. W pierwszym przypadku mamy możliwość wskazania promienia i ramion zarówno za pomocą myszy jak i z klawiatury. Z kolei sposób ostatni umożliwia narysowanie łuku, który zaczyna i kończy na dwóch pierwszych wskazanych punktach i przechodzi przez punkt trzeci.

Okręgi, podobnie jak łuki, także można wstawić przez podanie promienia, dwóch lub trzech punktów. Elipsę natomiast kreśli się podając punkt środkowy, promienie X i Y oraz obrót.

Dla każdego z powyższych obiektów można zastosować wypełnienie pełne lub zakreskowanie wzorem.