Instrukcja

Właściwości obiektów

Dowiedz się jak precyzyjnie edytować poszczególne cechy obiektów na rysunku.

Właściwości obiektów

Każdy narysowany obiekt można dowolnie modyfikować. Można zmienić jego kolor, grubość linii, można go przesunąć lub obrócić. Najważniejszą jednak funkcją, bez której edycja byłby mocno ograniczona, jest możliwość modyfikacji poszczególnych cech (atrybutów) obiektów.

Funkcjonalność ta pozwala m.in. na zmianę atrybutów obiektu z klawiatury. Umożliwia więc precyzyjne i szybkie zmiany, których nie można wykonać inaczej. Narzędzie można włączyć klikając Edycja cech obiektu lub za pomocą skrótu klawiszowego F4. Jeśli zaznaczono więcej obiektów, wyświetlane są atrybuty pierwszego z nich (dodanego wcześniej) i tylko te atrybuty mogą być zmienione.