Instrukcja

Wielokąty

Dowiedz sie jak rysować wielokąty regularne i nieregularne.

Wielokąty

Kreślenie wielokątów odbywa się analogicznie do łamanych, z tym że tutaj wskazać należy minimum 3 wierzchołki. Każdemu z boków można zadać określoną długość lub kąt.

Wielokąty foremne z kolei kreśli się przez wskazanie środka i promienia okręgu opisanego na wielokącie oraz podanie liczby boków (od 3 do 99) i kąta obrotu.

Dla wszystkich wielokątów można włączyć atrybut linii podwójnej w celu dodania wielokąta o bokach równoległych w zadanej odległości. Możliwe jest także zakreskowanie powierzchni wielokąta.