Εντολή

Πολύγωνα

Μάθετε πώς να σχεδιάζετε κανονικά και ακανόνιστα πολύγωνα.

Πολύγωνα

Το σχέδιο πολυγώνων είναι ανάλογο με τα πολύγωνα, με τη διαφορά ότι εδώ πρέπει να υποδείξετε τουλάχιστον 3 κορυφές. Σε κάθε πλευρά μπορεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο μήκος ή γωνία.

Τα κανονικά πολύγωνα, με τη σειρά τους, σχεδιάζονται υποδεικνύοντας το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου που περιγράφεται στο πολύγωνο και προσδιορίζοντας τον αριθμό των πλευρών (από 3 έως 99) και τη γωνία περιστροφής.

Για όλα τα πολύγωνα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό διπλής γραμμής για να προσθέσετε ένα πολύγωνο με παράλληλες πλευρές σε μια δεδομένη απόσταση. Είναι επίσης δυνατή η εκκόλαψη της επιφάνειας του πολυγώνου.