Εντολή

Συμπληρώστε μοτίβα

Μάθετε για τα εργαλεία για το γέμισμα επιφανειών με σχέδια.

Συμπληρώστε μοτίβα

Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να εκκολάψετε οποιαδήποτε επιφάνεια με ένα από πολλές δεκάδες σχέδια. Αυτό απαλλάσσει τον σχεδιαστή από τη μη αυτόματη σχεδίαση γεμισμάτων και επιταχύνει τη σύνταξη. Η εκκόλαψη μιας επιφάνειας γίνεται δείχνοντας τις κορυφές του πολύγωνου που περιγράφει την επιφάνεια.

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Επιλογή (στο παράθυρο υποβοήθησης) ανοίγει το παράθυρο της παλέτας μοτίβων. Αφού επιλέξετε το μοτίβο, κλείστε το παράθυρο και υποδείξτε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την κατάλληλη κλίμακα μοτίβου και περιστροφή.