Inštrukcia

Šablóny vyplnenia

Zoznámte sa s nástrojmi na vyplňovanie vzorov.

Šablóny vyplnenia

Program umožňuje obkresliť akýkoľvek povrch jedným z desiatok vzorov. To dizajnéra oslobodzuje od ručného kreslenia výplní a urýchľuje kreslenie. Plocha sa obkresľuje vyznačením vrcholov mnohouholníka opisujúceho plochu.

Kliknutím na odkaz Vybrať (v okne podpory) sa aktivuje okno s paletou vzorov. Po výbere vzoru zatvorte okno a označte oblasť, ktorá sa má vyplniť. Je potrebné nastaviť aj príslušnú mierku a natočenie vzoru.