Inštrukcia

Obdĺžniky

Pozrite si, ako nakresliť a upraviť obdĺžnik alebo štvorec.

Obdĺžniky

Obdĺžnik nakreslíte tak, že označíte jeho dva protiľahlé vrcholy. Okrem toho možno v pomocnom okne určiť konkrétnu šírku a výšku obrázka. Je možné vybrať oba alebo len jeden z rozmerov. V prvom prípade nie je potrebné uvádzať druhý vrchol.

Atribút dvojitá línia umožňuje vložiť obdĺžnik so stranami posunutými o zadanú vzdialenosť od kresleného obdĺžnika. Kladná hodnota vykreslí obdĺžnik zvonku, záporná hodnota dovnútra.

Vyplnenie vzoru umožňuje šrafovanie nakresleného obdĺžnika. Projektant tak nemusí po nakreslení obrázka ručne označovať oblasť, ktorá sa má šrafovať.