Uputa

Pravokutnici

Pogledajte kako nacrtati i urediti pravokutnik ili kvadrat.

Pravokutnici

Crtanje pravokutnika vrši se označavanjem dva njegova suprotna vrha. Osim toga, u prozoru pomoći možete odrediti određenu širinu i visinu oblika. Možete odabrati obje ili samo jednu dimenziju. U prvom slučaju nema potrebe označavati drugi vrh.

Atribut Dvostruka linija omogućuje umetanje pravokutnika sa stranicama pomaknutim za zadanu udaljenost od nacrtanog pravokutnika. Pozitivna vrijednost crta pravokutnik izvana, dok negativna crta unutar.

Ispuna uzorkom omogućuje šrafiranje nacrtanog pravokutnika. To oslobađa dizajnera ručnog označavanja područja koje treba šrafirati nakon crtanja oblika.