Instrukcja

Prostokąty

Zobacz jak narysować i edytować prostokąt lub kwadrat.

Prostokąty

Rysowanie prostokąta odbywa się przez wskazanie jego dwóch przeciwległych wierzchołków. Dodatkowo, w oknie wspomagania można podać konkretną szerokość i wysokość figury. Można zaznaczyć obydwa lub tylko jeden z wymiarów. W tym pierwszym przypadku nie ma konieczności wskazania drugiego wierzchołka.

Atrybut Linia podwójna umożliwia wstawienie prostokąta o bokach odsuniętych o zadaną odległość od prostokąta rysowanego. Wartość dodatnia kreśli prostokąt na zwenątrz, ujemna zaś wewnątrz.

Wypełnienie wzorem umożliwia zakreskowanie rysowanego prostokąta. Zwalnia to projektanta z ręcznego wskazania obszaru do zakreskowania po narysowaniu figury.